Hiển thị tất cả 3 kết quả

1.165.000.000
1.195.000.000
1.335.000.000